Κορνοφωλιά - Αρχαιολογικά ευρήματα Κορνοφωλιά - Αεροφωτογραφία Καιρός
  Αρχή σελίδας » Κατάλογος » Τοπωνύμια Ορισμός Αρχικής Σελίδας  |  Προσθήκη στα Αγαπημένα
  - Λίγα λόγια
  - Επικοινωνία
  Νέα
  Ανακοινώσεις
  Το ΒΗΜΑ του Κορνοφωλιώτη
  Γενικά στοιχεία
  Πολιτιστικός Σύλογος
  Ιππικός Όμιλος Κορνοφωλιάς
  Αρχαιολογικά ευρήματα
  Τοπωνύμια
  Εκκλησία
  Μοναστήρι
  Ποδοσφαιρική Ομάδα
  Καφενεία
  Ταβέρνες
  Τόποι αναψυχής
  Καλλιέργιες
  Έβρος ποταμός
  Τραγούδια για την Κορνοφωλιά
  Βιβλιογραφία
  Λεξικό ...
  Χρήσιμα τηλέφωνα
  Ντιρβέν-μαγκάζ-πέτρα

  Τα τοπωνύμια της Κορνοφωλιάς όπως τα περιγράφει ο κ. Σωκράτης Παπαδόπουλος

  1 αξαμπιότα
  2 γκουντίνα βρύσ
  3 δουλάκ βρύσ
  4 μαγγάζι
  5 ντιρβέν
  6 παπάγος
  7 σιδιρένια γέφυρα
  8 τσερ πλαϊά